Адрес: Гр. Пловдив,
Асеновградско шосе, адм. сграда Агрия АД

Телефон: 0886 19 00 70

Членове

БАК България ООД

БАК България ООД

http://www.bacbg.com/

„БАК България” ООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите.

„БАК България” ООД има сключени договори с фирми с обществено значение които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ.
Притежаваме необходимите лицензи издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи. Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации,ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите, необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати.

Препаратите с които работим са на водещи фирми с гаранция за качество и са съобразени с необходимите документи-разрешителни за употреба и информационен лист за безопастност, издадени от МЗ.
Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка, като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, като това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена.

След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки.


© 2017 БАЛФО. Всички права запазени.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com