Адрес: Гр. Пловдив,
Асеновградско шосе, адм. сграда Агрия АД

Телефон: 0886 19 00 70

Членове

СЖС България ЕООД

СЖС България ЕООД

http://www.sgs.bg/

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Ние сме признати за световен еталон за качество и почтеност. Разполагаме с мрежа от над 2000 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят над 90 000 служители.

Основните ни услуги могат да бъдат разделени на четири категории:

  • Проверка: нашата широка гама от водещи световни услуги за проверка и верификация, като например проверката на състоянието и теглото на търгуваните стоки при трансбордиране, ще ви помогнат да контролирате количеството и качеството и да отговорите на съответните нормативни изисквания в различните региони и пазари
  • Изпитване: нашата глобална мрежа от съоръжения за изпитване, където работят служители със знания и опит, ви позволява да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара и да тествате качеството, безопасността и работните характеристики на продуктите ви спрямо съответните стандарти за здраве и безопасност и спрямо нормативни изисквания
  • Сертифициране: с помощта на услугите по сертифициране ние ви даваме възможност да демонстрирате, че вашите продукти, процеси, системи или услуги са в съответствие с националните или международните стандарти и разпоредби, или определените от потребителя стандарти при сертифициране
  • Верификация: гарантираме, че продуктите и услугите отговарят на световните стандарти и на местните разпоредби. Благодарение на съчетаването в световен мащаб на местни познания, несравним опит и знания във всеки един отрасъл, SGS обхваща цялата верига на доставки - от суровините до крайното потребление.


Ние непрекъснато се стараем да предоставяме водещи на пазара услуги, които надминават очакванията на клиентите и обществото, където и да са необходими. Като лидер в предлагането на специализирани бизнес решения, които повишават качеството, безопасността и ефективността и намаляват риска, ние помагаме на клиентите да се ориентират в един свят, все повече подчинен на правила и разпоредби. Нашите независими услуги добавят значителна стойност към операциите на клиентите ни и осигуряват устойчивост на бизнеса.

Ние предоставяме услуги, които насърчават устойчивото развитие, а нашите ценности разкриват ангажираност към корпоративната устойчивост. За нас устойчивост означава управление на дългосрочен доходен бизнес при отчитане на всички положителни и отрицателни екологични, социални и икономически ефекти, които компанията ни оказва върху обществото. Можете да разберете повече за нашите политики и програми за устойчиво развитие в раздел „Корпоративна устойчивост“.


© 2017 БАЛФО. Всички права запазени.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com